Ako vybrať plašič (odpudzovač) škodcov

Čo je plašič škodcov Deramax®
Plašič škodcov Deramax® je elektronické zariadenie, ktoré podľa typu vytvára ultrazvukový signál, zvukový signál, alebo vibrácie. Po umiestnení prístroja do priestoru určeného na ochranu, sú škodcovia trvalo obťažovaní signálom plašiča a takto chráneným miestam sa vyhýbajú, alebo ich opúšťajú.

Prevádzka Plašiča Deramax® je bezpečná a prístroje sú nehlučné ako pre človeka, tak aj pre bežné domáce a hospodárske zvieratá. Prístroje sú určené pre prevádzku aj v obytných priestoroch, ich prevádzka je úplne ekologická, bez využitia chemických prostriedkov a nedochádza pri ňom k úhynu škodcov.
 

Ako vybrať plašič škodcov
Plašiče (odpudzovače) sú na našom webe zaradené do kategórií podľa druhu škodcov, proti ktorým sú určené. Ak máte problémy napr. s Kunou, nájdete vhodný plašič v kategórii "plašič kún a hlodavcov", pri problémoch s vtáctvom nájdete riešenie v kategórii "plašenie vtákov" atď. Špeciálne kategórií pre tých, ktorí majú problémy s kunami alebo hlodavcami v aute, či inom dopravnom prostriedku, je kategória "plašič do auta".
 

Elektronické odpudzovače z našej ponuky možno rozdeliť na ultrazvukové a zvukovo-vibračné odpudzovače. Zvukovo-vibračné odpudzovače sa využívajú na ochranu pôdy (zeminy) pred krtkom, hlodavcami, hrabošom a hadom. Ultrazvukové odpudzovače pracujú na úplne inom princípe a využívajú sa pre ochranu vnútorných a vonkajších priestorov proti škodcom, ako sú napr. Kuny, myši, túlavé psy a mačky, spevavé vtáky, divá zver, netopiere.

Ultrazvukové odpudzovače : Ultrazvukové odpudzovače vyrábame vo verzii s napájaním sieťovým zdrojom (napájanie zo zdroja "do zásuvky") a ak je to z hľadiska dostatočnej efektívnosti možné, tak aj vo verzii s batériovým napájaním. Odporúčame voliť variantu ultrazvukového odpudzovača s trvalým napájaním zo sieťového zdroja. Odpudzovače napájané zo sieťového zdroja majú niekoľkonásobne vyšší výkon a vstavané sofistikovanejšie funkcie, ako batériové odpudzovače. Batériové varianty odpudzovačov odporúčame využiť len tam, kde nie je k dispozícii elektrický prúd.

Zvukovo-vibračné odpudzovače: Tieto odpudzovače krtkov, hlodavcov, hrabošov a hadov vyrábame len vo variante s batériovým napájaním. Batériové napájanie je u tohto typu odpudzovača plne postačujúce aj pre ochranu pomerne veľkej plochy záhrady. Variantu odpudzovača krtkov so solárnym napájaním nemáme v ponuke z dôvodu nedostatočného napájania pomocou solárneho panelu. Odpudzovače krtkov so solárnym panelom nie sú podľa nás zmysluplným riešením boja proti týmto škodcom.

Ako umiestniť odpudzovač škodcov
* Platí pre ultrazvukové odpudzovače: Deramax-Profi, Deramax-Plus, Deramax-Bird, Deramax-Kitty, Deramax-Leon, Deramax-Bat, Deramax-Mites, Deramax-Klasik, Deramax-Auto a Deramax-Trap.

Všeobecné informácie k umiestnenie ultrazvukových plašič škodcov
Vhodné umiestnenie odpudzovača možno prirovnať k vhodnému umiestnenie vreckovéhp svietidlá. Aby bol priestor dobre osvetlený, je nutné umiestniť svietidlo tak, aby priame lúče svetla osvetľovali čo najviac priestoru. Obdobné je to aj s umiestnením ultrazvukového odpudzovača na kuny, myši, alebo iných škodcov. Výhoda ultrazvukového signálu spočíva v tom, že sa veľmi dobre odráža od pevných plôch, takže vypĺňa priestor chránený pomocou mnohonásobne odrazených signálov.

Umiestnenie odpudzovača pri ochrane celistvého vnútorného priestoru (jedna miestnosť, jeden sklad a pod.)
Odporúčame umiestniť odpudzovač do jedného z rohov priestoru s nasmerovaním prednej strany na protiľahlý roh. Pokiaľ je v priestore napr. nábytok s nožičkami, regály s voľnou plochou pod regálom, alebo palety, tak je vhodnejšie umiestnenie odpudzovača priamo na zemi. Ak je ale v priestore napr. veľa nábytku bez nôh, alebo veci položené priamo na zemi, je vhodnejšie umiestniť prístroj napr. 2 až 3 metre nad zem a naklopiť ho tak aby "sa pozeral" do stredu chráneného priestoru.

Umiestnenie odpudzovača pri ochrane vnútorného priestoru, ktorý nie je celistvý (viac miestností, viac skladov a pod.)
Odpudzovač doporučujeme umiestniť do spojovacej chodby, alebo do najväčšej z chránených priestorov (miestností). Pre ochranu jedného podlažia bežného rodinného domu s podlahovou plochou okolo 100 m² zvyčajne postačuje jeden zdrojový odpudzova Deramax-Profi. Pred odchodom z objektu je vhodné ponechať pootvorené vnútorné spojovacie dvere medzi chránenými miestnosťami, kvôli možnosti jednoduchého priechodu signálu.

Umiestnenie odpudzovača pri ochrane vonkajšieho priestoru
Tu je najlepšie využiť už uvedené analógie k umiestnenie vreckové svietidlá. Odpudzovač smerujte tak, ako keby ste ním chceli plochu určenú k ochrane čo najlepšie "nasvietiť". Odporúčame umiestnenia odpudzovača do rohu chráneného priestoru, resp. na jeho okraj, s nasmerovaním prístroje na pomyselný stred chránenej plochy.

Umiestnenie odpudzovača v motorovom priestore auta
Každý motorový priestor má inú veľkosť a členenie, takže nie je možné aby sme vám poradili, kde presne vo vašom type vozidla odpudzovač umiestniť. Vzhľadom k tomu, že sa ale jedná o veľmi malý priestor, nie je umiestnenie obvykle nijako kritické. Každopádne odporúčame pri voľbe umiestnenia opäť využiť už spomínanú analógiu o umiestnení vreckové svietidlá. Vyvarujte sa tiež smerovaniu odpudzovača na odhlučňovacie peny a podušky, ktoré by mohli signál zoslabovať.

K umiestneniu viacerých ultrazvukových odpudzovačov v jednom mieste
V jednom mieste môže byť umiestnené ľubovoľné množstvo ultrazvukových odpudzovačov a ich signály sa nijako negatívne neovplyvňujú. Naopak, bežne sa na ochranu najmä väčších, alebo viac členitých priestorov využíva viac odpudzovačov, pretože väčšie množstvo inštalovaných v jednom mieste znamená výrazne vyššiu celkovú účinnosť.

Ako umiestniť zvukovo-vibračné odpudzovače škodcov
* Platí pre zvukovo-vibračné odpudzovače: Deramax-Cvrček.

Tieto odpudzovače sú určené pre ochranu pôdy (zeminy) pred zemnými škodcami ako sú najmä krtkovia a hlodavce, ale aj hraboše žijúce v pôde a hady. Účinnosť odpudzovača je v kruhu okolo prístroja osadeného v teréne. Plastová dóza prístroja by mala byť uložená v pôde tak, že nad úrovňou terénu zostane vyčnievať len asi 5 cm z hornej časti prístroja a nie viac, aby bol čo najlepší prenos signálu z dózy prístroja do zeminy.

Z hľadiska správneho umiestnenia je ďalej veľmi dôležité dobré rozdupanie pôdy okolo prístroja. Ide o to, že po vyhĺbení jamky pre odpudzovač a uloženie odpudzovača do tejto jamky, zostane medzi plastovým obalom prístroje a zeminou medzera, ktorú je nutné dobre vyplniť hlinou a hlinu utlačiť, aby styk plastové dózy odpudzovača so zeminou bol čo najlepší. Odpudzovač jednoducho musí dobre priliehať k okolitej zemine.

K umiestneniu viac zvukovo-vibračných odpudzovačov v jednom mieste
V jednom mieste môže byť umiestnené ľubovoľné množstvo odpudzovačov a signály sa nijako negatívne neovplyvňujú. Naopak, pri využití viacerých prístrojov sa účinnosť výrazne zvyšuje.